niedziela, 23 października 2016

Grzegorz Gozdór - NIEWINNI


+
Na co dzień większość ludzi nie ma do czynienia z prokuraturą, sądem czy policją. O czynach zagrożonych wysokością kary, określonej w kodeksie karnym na ogół społeczeństwo dowiaduje się z prasy lub z  programów telewizyjnych opartych na aferach rozgrywających się w lokalnej społeczności. Czy jednak postępowania karne, rzeczywiście prowadzone są obiektywnie i z taką rzetelnością, jaka powinna być wymagana w instytucjach zajmujących się tego typu sprawami? Temat ten porusza właśnie adwokat Grzegorz Gozdór. W swojej książce NIEWINNI, z perspektywy obrońcy  opisuje historie kilku osób, które doświadczyły niesprawiedliwości ze strony organów ścigania mających za zadanie strzec porządku i praworządności. Postępowania toczące się przez kilka lat, bezpodstawne oskarżenia, niedbałość w prowadzonych sprawach oraz nieumiejętne zbieranie dowodów, wszystkie te rażące błędy są wytykane przez obrońce. W swojej książce autor wyjaśnia także dlaczego policja i prokuratura pomimo uświadomienia sobie, iż postawione przez nią oskarżenia nie dotyczą osoby, która z ich winy znalazła się w areszcie śledczym, dalej przystaje przy swoim stanowisku? I dlaczego policja chętnie współpracuje ze słusznie oskarżonymi, wypuszczając ich na wolność?
Po lekturze Grzegorza Gozdóra zaufanie do instytucji, które w przekonaniu społeczeństwa wiedzą co robią, może zostać nadszarpnięte. Okazuje się bowiem, że i w takich miejscach rządzi statystyka, układy i trzymanie się procedur, nawet w imię naruszenia praw drugiej osoby. NIEWINNI to książka, która obnaża i wytyka wady polskiego wymiaru sprawiedliwości. Autor w żaden sposób nie próbuje usprawiedliwić tak zwanych "pomyłek" sądowych wręcz przeciwnie nazywa je rażącymi błędami, za które domaga się odszkodowania. Udowadnia i uświadamia jednocześnie, iż przesłuchania prowadzone przez policję, która przekracza swoje uprawnienia czy proces sądowy mogą dotyczyć każdego, nawet osoby niesłusznie oskarżonej 
NIEWINNI to książka, która wyjaśnia jak funkcjonuje mechanizm, na którym opiera się postępowanie karne. Jest napisana prostym językiem, zrozumiałym dla osoby nie posiadającej wykształcenia prawniczego. Pojawiające się w niej terminy prawnicze są skrupulatnie tłumaczone przez autora. Pozornie wadą książki mogłoby być przedstawienie polskich organów ścigania tylko z opieszałości i bezpodstawnie stawianych zarzutów. Niesłuszne oskarżenia zdarza się przecież nawet w najlepiej funkcjonującym wymiarze sprawiedliwości. Chodzi jednak o to, aby je skutecznie i przede wszystkim  szybko eliminować. I ten właśnie etap postępowania jest najbardziej krytykowany i piętnowany przez autora. Książka może w pełni nie odzwierciedla polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale za to wytyka jej istotne wady i błędy, które zaważają na całym życiu niesłusznie oskarżonych. Jest naprawdę warta przeczytania.