sobota, 8 kwietnia 2017

Krystyna Naszkowska WYGNANI DO RAJU, szwedzki azyl

Ostatnio na rynku pojawiło się dość sporo książek, które opisują losy narodu żydowskiego. Przeważnie skupiają się one na historii tego narodu i doświadczeniach, jakie zaznali w czasie II wojny światowej czy o nagonce, jaka miała miejsce w powojennej Polsce. Ta książka opowiada o współczesnych życiu ludzi mających pochodzenie polsko-żydowskie.

WYGNANI DO RAJU to książka będąca zbiorem rozmów, jakie Krystyna Naszkowska przeprowadziła z polsko-żydowskimi emigrantami zamieszkującymi obecnie na terytorium Szwecji. Reporterka zdecydowała się na przeprowadzenie 10 rozmów z ludźmi, który zmuszeni byli opuścić terytorium Polski Ludowej po nagonce, jaka skierowana była przeciwko narodowi żydowskiemu 1968r.

Efektem tych rozmów jest poznanie niezwykłych ludzi, którzy w Szwecji zrobili karierę i są rozpoznawani na ulicach Sztokholmu. I tak poznajemy niezwykłego kryminologa, architekta czy osoby, które zdecydowały się na założenie własnej firmy. 

Oprócz wydźwięku biograficznego osób, będących bohaterami książki. Znajdziemy w niej również opinie i wątki, które odnosiły się do sytuacji politycznej w ówczesnej Polsce oraz podejścia państwa polskiego i Polaków do Żydów. Dla niektórych bowiem  emigracja, była ostatnim ratunkiem przed dyskryminacją i łamaniem praw osób pochodzenia żydowskiego.  

WYGNANI DO RAJU  to zbór ciekawych i inspirujących rozmów, trochę sentymentalnych, ale i takich, w których rozmówcy wprost wskazują, iż zostali skrzywdzeni przez państwo polskie i nie mają zamiaru więcej w naszym kraju się pokazywać. Opisane są w niej losy osób, od momentu opuszczenia Polski przez  czas asymilacji w nowym państwie, aż do ich obecnego stosunku do Polski. Muszę przyznać, iż pomysł na opisanie współczesnego życia osób pochodzenia polsko-żydowskiego zmuszonych do emigracji zdecydowanie się udał, choć pozostaje jakiś taki żal, że ludzie Ci, przez ideologiczną politykę państwa polskiego, nie tworzą polskiej elity.